Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wykorzystanie funduszy europejskich w Małopolsce

"Wykorzystanie funduszy europejskich w Małopolsce" - pod takim tytułem odbyła się 17 czerwca konferencja podsumowująca projekt " Nie wyjeżdżaj, skorzystaj z pieniędzy europejskich w Małopolsce".

Celem projektu było przygotowanie studentów uczelni małopolskich do korzystania z możliwości jakie dają fundusze europejskie w latach 2007-2013. Jego realizacji służyły multimedialne warsztaty e-learningowe, szkolenia tradycyjne oraz seminaria informacyjne. Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu wiązało się z koniecznością przygotowania przez użytkowników własnego projektu, który następnie był oceniany przez trenerów.

W działaniach realizowanych w ramach projektu "Nie wyjeżdżaj, skorzystaj z pieniędzy europejskich w Małopolsce" wzięło udział prawie 400 studentów z 7 małopolskich uczelni wyższych, z czego ponad 200 otrzymało certyfikaty ukończenia szkoleń i warsztatów e-learningowych fundusze.edu.pl. Atrakcyjna forma zdobywania wiedzy, tematyka "na czasie" oraz tak powszechna dzisiaj u młodych ludzi chęć podnoszenia swoich kwalifikacji - głównie te czynniki wpłynęły na duże zainteresowanie projektem wśród studentów.

Projekt realizowany był przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, przy wsparciu prowadzonego przez nią Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Środki na jego realizację pochodzą z dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Założeniem czerwcowej konferencji było nie tylko podsumowanie miesięcy pracy studentów i osób zatrudnionych przy projekcie , ale przede wszystkim możliwość spotkania ludzi z "branży funduszy europejskich". O wystąpienie poproszeni zostali przedstawiciele wszystkich najważniejszych instytucji odpowiadających za środki unijne przeznaczone dla Małopolski. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Andrzej Martynuska mówił o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz o roli, jaką odgrywają fundusze. Jakub Szymański Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego przedstawił wykorzystanie środków europejskich w Małopolsce, a także przyszłe szanse i wyzwania dla województwa. Jednym z tematów, które spotykają się z największym zainteresowaniem są dotacje dla przedsiębiorców i jemu właśnie poświęcił swoje wystąpienie Piotr Szymański - Dyrektor ds. wyboru projektów w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. Przedstawił on również błędy, z jakimi najczęściej spotykają się oceniający wnioski. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się też dotacje unijne przeznaczone na założenie własnej firmy i na ten temat mówili Anna Florczyk z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Piotr Gębalski z Wszechnicy UJ - organizacji realizujących projekty w ramach działania 6.2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacje na temat Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawiła Katarzyna Zdziebko z Centrum Informacyjnego FEM (Fundusze Europejskie w Małopolsce).

Po wystąpieniach zaproszonych gości, studenci, autorzy najlepszych projektów przygotowanych w ramach szkolenia zaprezentowali swoje pomysły.

Zamknięcia konferencji dokonał Przewodniczący Federacji RZGiP RP - Kazimierz Barczyk.

Zwieńczeniem konferencji był wspólny lunch, podczas którego, studenci mieli możliwość wymiany swoich spostrzeżeń z osobami z innych grup szkoleniowych, z trenerami oraz przede wszystkim z osobami odpowiadającymi za fundusze europejskie w Małopolsce.