Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wsparcie dla urzędów w procesie obsługi pracodawcy

"Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych" to projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który ma na celu poprawę jakości obsługi inwestora i pracodawcy w Małopolsce.

Projekt przyczynił się do stworzenia sieci partnerskiej współpracy, w skład której wchodzi ponad 100 podmiotów z obszaru całego województwa małopolskiego. Głównym celem projektu jest wspieranie inwestorów poszukujących pracowników oraz pracodawców restrukturyzujących zatrudnienie Wsparcie realizowane jest poprzez stworzenie sieci partnerskiej współpracy, w skład której wchodzą podmioty z Małopolski - Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego (urzędy miast i gmin, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), akademickie biura karier, związki zawodowe, organizacje pracodawców i przedsiębiorców.

Bardzo ważnym elementem tworzenia Partnerstwa było wyznaczenie przez lokalne instytucje spośród swoich pracowników Konsultantów, których zadaniem jest obsługa pracodawców w zakresie pozyskiwania kadr i outplacementu. Konsultanci przeszli szkolenia organizowane przez projekt z zakresu obsługi pracodawcy i outplacementu. Dzięki stworzeniu sieci partnerskiej współpracy, pracodawcy zainteresowani informacją ws. zatrudnienia w konkretnym miejscu Małopolski, mogą zwrócić się wprost kompetentnej osoby, bez przedzierania się przez gąszcz kolejnych adresów czy telefonów.

W korzystaniu z usług Partnerstwa bardzo pomocna jest strona internetowa projektu
http://inwestor.wup-krakow.pl

Jest tam zamieszczona Wyszukiwarka Podmiotów Partnerskich, gdzie oprócz informacji teleadresowych dotyczących instytucji skupionych Partnerstwie, znajdują się adresy mailowe i numery telefonów bezpośrednio Konsultantów (łącznie jest ich 150). Wyszukiwarka jest tak skonstruowana, że pracodawca może zdefiniować powiat i rodzaj instytucji, który go interesuje, dzięki czemu odnalezienie konkretnej osoby jest niezwykle łatwe.

 Jeśli już mowa o stronie internetowej, to regularnie zamieszczane są tam aktualności związane z szeroko rozumianą obsługą inwestora, outplacementem czy zatrudnieniem. Znajdują się tam również adresy do firm, które bezpłatnie pomagają pracodawcom restrukturyzującym zatrudnienie w przeprowadzeniu procesów outplacementowych. Pomoc ta świadczona jest w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dołożono również starań, by strona była funkcjonalna dla Konsultantów - znajdują się tam m.in. kursy e-learningowe zawierające informacje dotyczące obsługi pracodawców. Nowatorskim rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie forum internetowego dla urzędników. Partnerstwo umożliwia bowiem współpracę różnych podmiotów z Małopolski: np. jednostek samorządu terytorialnego z akademickimi biurami karier i powiatowymi urzędami pracy. W takich przypadkach za kontakty tych instytucji odpowiadają Konsultanci, którzy mają dostęp do forum.

"Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych" blisko współpracuje z ekspertami Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Konsultanci mogą się zwrócić po poradę do ekspertów w zakresie obsługi inwestora. Wszystko to sprawia, że pracodawca, który zwróci się do któregoś z członków Partnerstwa, będzie mieć zapewnione kompleksowe informacje.

Informacja o tym, jak przystąpić do Partnerstwa, znajduje się tutaj >>>