Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Budownictwo energooszczędne - innowacje w Małopolsce

W poniedziałek, 21 marca, w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja poświęcona budownictwu energooszczędnemu w Małopolsce. W spotkaniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk, samorządowcy oraz eksperci propagujący budownictwo pasywne, m.in. prorektor Politechniki Krakowskiej prof. Wacław Celadyn, prezes Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego Günter Schlagowski i Tomasz Pyszczek, autor obiektów budowanych w technologii pasywnej.

Konferencja pt. "Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce. Wysokoenergooszczędne budynki w gminach. Modernizacja lokalnych ciepłowni" była jednym z elementów kampanii "Innowacyjna Polska 2010-2020", obejmującej spotkania ekspertów wdrażających nowatorskie, ekologiczne instalacje grzewcze w budynkach publicznych i prywatnych.

- Naszym zamiarem jest, aby wielka kampania "Innowacyjna Polska" rozszerzyła się z Małopolski na całą Polskę. Pierwsze efekty już są. Mamy nie tylko pierwsze zaprojektowane i zrealizowane energooszczędne budynki publiczne, w tym halę w Słomnikach i budynki wykładowe w Kielcach, ale i budynki mieszkaniowe. Sukces realny to uzyskane oszczędności oraz dobre warunki higieniczne i klimatyczne dla użytkowników. Obecne budynki publiczne i prywatne kosztują nas za dużo energii. Potrzebujemy nowych rozwiązań technologicznych jeżeli chcemy być możliwie samowystarczalni w zakresie energetyki cieplnej. Zużywamy na osobę dwa razy więcej energii niż w bogatych krajach - mówił Kazimierz Barczyk.

- Od lat 70. XX wieku ograniczanie ilości energii zużywanej w budynkach jest tematem numer jeden, ale w Polsce wciąż odnosimy się do tego zagadnienia z niechęcią. Brakuje także nacisku na przykład na samorządy w tej kwestii, dlatego teraz intensyfikujemy działania. Budownictwo pasywne jest jednym z etapów na drodze do budownictwa zrównoważonego. Kolejny etap to budownictwo samowystarczalne - tłumaczył prof. Wacław Celadyn, prorektor Politechniki Krakowskiej.

- Energia będzie drożeć i nie można budować tak, jak dotychczas. Inwestycje w energooszczędne budynki to lepsze rozwiązanie niż nieumiarkowana konsumpcja energii - podkreślił inż. Günter Schlagowski.

Jak zapewniał Tomasz Pyszczek, współautor energooszczędnej hali sportowej w Słomnikach, zastosowanie wykorzystywanych (m.in.) w Niemczech i Austrii technologii budownictwa pasywnego umożliwia zarówno obniżenie kosztów eksploatacji obiektów jak i niskie koszty podejmowanych inwestycji.

za: UMWM

**********

Stanowisko
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
na Konferencję
Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce
Wysokoenergooszczędne budynki w gminach

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski włączyło się do ogólnopolskiej kampanii społecznej "Innowacyjna Polska 2010 - 2020. Wysokoenergooszczędne budynki pasywne w każdej polskiej gminie  i mieście". Program ma na celu popularyzację energooszczędnych rozwiązań architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz zachęcenie władz samorządowych do ich realizacji. Organizatorami kampanii są: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Architektura Pasywna - biuro projektowo-wdrożeniowe oraz Termo Organika. M.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP patronują tej kampanii (www.innowacyjnapolska2010.pl).

Obecnie w Europie budynki pochłaniają około 40% wykorzystywanej energii. Zużycie energii rośnie każdego roku wraz ze wzrostem poziomu życia, z którym związane jest powszechne korzystanie z systemów ogrzewania i klimatyzacji. Naszym obowiązkiem jest promocja budownictwa pasywnego w naszych wspólnotach lokalnych i regionalnych, tak aby przestało ono być ekstrawagancją, lecz stało się długotrwałym trendem.

Sprawa oszczędności energii, minimalizacja kosztów utrzymania obiektów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona powietrza to zadania priorytetowe dla wszystkich samorządów. Powinniśmy dążyć do zmniejszenia zużycia paliw i do realizacji budynków o niższych potrzebach energetycznych.

Budownictwo pasywne jest przykładem technologii zrównoważonego rozwoju. Obok korzyści środowiskowych takie obiekty przynoszą także korzyści ekonomiczne dla użytkowników (w postaci znacznie niższych rachunków za energię) oraz korzyści społeczne, wyrażające się wysokim standardem życia i ochroną środowiska naturalnego.

Apelujemy do samorządów wzbogacających infrastrukturę o budowanie innowacyjnych wysokoenergooszczędnych hal sportowych, przedszkoli, szkół oraz innych budynków użyteczności publicznej. Takie projekty - potrzebne w każdej gminie i mieście - przy zachowaniu wysokich standardów ekonomicznych oraz estetycznych ograniczają koszty zużywanej energii nawet do 90%, podobnie wpływają na zmniejszenie emisji CO2 - chronią czyste powietrze.

W Europie szczególnie bogaci mocno oszczędzają energię. My jesteśmy wciąż zbyt biedni, aby w naszych bardzo energochłonnych budynkach płacić tak dużo, za tak wielkie ilości coraz droższej energii.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 21 marca 2011 r.

**********