Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jak chronić prawa spółdzielców

Projekt zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ochrona praw spółdzielców a także działania Miasta Krakowa na rzecz spółdzielni to główne tematy konferencji, która odbyła się wczoraj w Krakowie pn. Upodmiotowienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych - propozycje zmian legislacyjmych.

Program konferencji:

Otwarcie
Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Marek Kotlinowski, Wicemarszałek Sejmu RP
Projekt zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dr Piotr Mostowiak, Wydział Prawa i Administracji UJ
Ochrona praw spółdzielców spółdzielni mieszkaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Zdzisław Żydak, Dyrektor Departamentu Polityki Miejskiej Ministerstwa Budownictwa
oraz
Bogusław Bosak, Poseł na Sejm RP
Spółdzielczość mieszkaniowa - co zmienić?

Wiesław Misztal, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
oraz
Marta Witkowicz, Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta Krakowa
Działania Miasta Krakowa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Doświadczenia krakowskiego samorządu, postulaty spółdzielców dotyczące zmian legislacyjnych.