Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Małopolska Akademia Samorządowa

Od 2011 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski prowadzi cykl bezpłatnych szkoleń dla starostów, burmistrzów, wójtów, radnych i pracowników samorządowych w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej. Szkolenia obejmują wybrane zagadnienia z przepisów prawa, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzanie obiektami budowlanymi będącymi własnością JST.
15.03.2012 r.
W szkoleniu uczestniczyły 34 osoby

Kodeks postępowania administracyjnego
26.04.2012 r.
W szkoleniu uczestniczyły 34 osoby

Kodeks postępowania administracyjnego i Kodeks Cywilny
31.05. 2012 r.
W szkoleniu uczestniczyły 28 osoby

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
28.06.2012 r.
W szkoleniu uczestniczyły osoby

Dostęp do informacji publicznej.
27.09.2012 r.
W szkoleniu uczestniczyły 25 osoby

Prawo wodne
25.10.2012 r.

Prowadzący: Krystyna Sieniawska - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie oraz etatowi członkowie SKO w Krakowie.

SEMINARIA

Sposoby Rozwiązywania Niektórych Problemów w Pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
18-20 kwiecień 2012 r.

Protokół dyplomatyczny w samorządzie terytorialnym
8 listopada 2012 r.

Seminarium samorządowe "Podatek VAT w gminach"
9 listopada 2012 r.