Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konferencja Samorząd Przyjazny Seniorom

W auli Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się konferencja pod hasłem "Samorząd Terytorialny Przyjazny Seniorom. Spotkanie prowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk, a gościem honorowym był Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister Kosiniak-Kamysz przedstawił słuchaczom założenia Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 2012-2013, który stanowi jedną z podstaw budowania polityki senioralnej w kraju. Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku przedstawiła prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk.

Gośćmi piątkowej konferencji byli m.in. prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzej Mania, poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, była radna województwa małopolskiego, poseł Elżbieta Achinger oraz starosta nowosądecki Jan Golonka.

Podczas konferencji miała też miejsce prezentacja dobrych praktyk - jak założyć Uniwersytet Trzeciego Wieku - oraz odbyła się dyskusja na temat poruszanych w wystąpieniach problemów.

*********

Film z Konferencji >>>

*********

Prezentacje

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013. Tworzenie podstaw polityki senioralnej, Władysław Kosiniak - Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, plik pdf >>>

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW, plik pdf >>>

Bezpieczny Senior na Drodze, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, plik pdf >>>

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, plik pdf >>>

*********

Informacja na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej >>>

*********