Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XXVI Walne Zebranie Członków SGiPM

Rozszerzenie zakresu działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, budowa dróg lokalnych, rekultywacja terenów zdegradowanych oraz wspacie dla powstawania infrastruktury sportowej były głównymi tematami debaty podczas XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM.

**********

UCHWAŁY

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających włączenie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działań z zakresu infrastruktury: wodno - ściekowej, melioracyjnej i drogowej >>>

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego modernizacji oraz budowy i przebudowy dróg lokalnych >>>

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską zmierzających do umożliwienia finansowania z funduszy UE inwestycji z zakresu infrastruktury czasu wolnego, w tym w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych >>>

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r >>>

Stanowisko XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie przyszłości Regionalnej Telewizji Publicznej >>>

**********

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie Zarządu SGiPM z działalności od maja 2012 do maja 2013, plik pdf >>>

**********

Po zakończeniu Zebrania w Auli Głównej Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się uroczyste wręczenie przyznawanego przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP Tytułu Człowieka Roku 2012 Januszowi Lewandowskiemu, Komisarzowi ds. budżetu i programowania finansowego UE. Laureat wygłosił wykład pt. Budżet Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.