Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Budownictwo komunalne i socjalne

W sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Stowarzyszenie Gmin Małopolskich zorganizowało Seminarium pod hasłem "Budownictwo Komunalne i Socjalne - Kredyty Hipoteczne". Poruszano następujące zagadnienia:

1. "Pakiet kredytów przeznaczonych na finansowanie budownictwa - kredyty hipoteczne w oparciu o linie kredytowe Banku Światowego" (Łukasz Bald - asystent Wiceprezesa Zarządu, Zdzisław Krystek - główny specjalista. Powszechny Bank Gospodarczy SA)

2. "Holenderski Program Pomocy w Dziedzinie Zarządzania" (Józef Węgrzyn - przedstawiciel regionalny, Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie)

3. "Krakowska Izba Budowlana - prezentacja nowoczesnych i tanich technologii budownictwa" Prezes KiB dr inż Bogdan Podermański ("PRiBO" - Interprestige"; Dyr. Robert Ożarowski; Dyr. Marek Korzun; Prezes Zarządu Zygmunt Gazda).