Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Inicjatywy lokalne na rzecz reform w służbie zdrowia

Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ i Harvard School of Public Health przy współpracy Stowarzyszenia Gmin Małopolski zorganizowały w Auli Nowodworskiego Collegium Medicum UJ konferencję pod hasłem "Rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz reform w służbie zdrowia" ("Local Initiatives Development for Healtheare Reforms").