Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Spotkanie z grupą Polaków z Kazachstanu

W dniu 11 grudnia 1996 roku z inicjatywy SGM odbyło się w Domu Polonii w Krakowie spotkanie z grupa Polaków z Kazachstanu. Spotkanie to zorganizowane zostało w ramach prowadzonej przez SGM oraz liczne gminy Małopolski akcji wspierania, a w tym zapraszania i repatriacji rodzin polskich zamieszkałych na Wschodzie. W tej sprawie nawiązano stałą współpracę ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w Krakowie.