Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konferencja nt. infrastruktury transportowej i celnej

Uwzględniając postulaty zgłaszane przede wszystkim przez gminy przygraniczne SGM podjęło inicjatywę rozwoju infrastruktury transportowej i celnej.

W dniu 28 października 1996 roku we współpracy z Masterfin SA i Stowarzyszenia Gmin Małopolski odbyła się w Kopalni Soli w Wieliczce Konferencja "Infrastruktura transportowa i celna kraju".

W trakcie konferencji w której uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu oraz przedstawiciele Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Przemysłu i Handlu, Głównego rządu Ceł i Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za kwestie zasadnicze dla dalszego rozwoju gospodarczego Krakowa i Małopolski uznano: stworzenie Wolnego Obszaru Celnego w rejonie Balic, rozwój Portu Lotniczego w Balicach, kontynuacje budowy i przebudowy autostrady A4 (na kierunku wschód-zachód ) oraz Al (na kierunku północ-południe).