Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wizyta delegacji Niemieckiego Związku Uzdrowisk

SGM współorganizowało wraz z Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych pobyt na terenie Krakowa i Małopolski delegacji Niemieckiego Związku Uzdrowisk oraz przedstawicieli Niemieckiego Związku Turystycznego, który miał miejsce w dniach 12-16 września 1996 roku.

Celem spotkania była wzajemna wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania uzdrowisk Polskich i Niemieckich i doprowadzenie w przyszłości do dwustronnej wymiany doświadczeń samorządów gmin uzdrowiskowych.