Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego

W dniu 9 października 2000 r. odbyła się konferencja pt. "Zastosowanie budżetu zadaniowego w zarządzaniu jednostka samorządu terytorialnego. Doświadczenia Krakowa", której celem było zaprezentowanie możliwości kryjących się w rozwiązaniu, jakim jest budżet zadaniowy.

Przyjęty i z powodzeniem realizowany od 1994 r. przez Gminę Miejską Kraków, jest kluczem do nowoczesnego zarządzania w jednostkach samorządowych. Podczas konferencji była ponadto możliwość zapoznania się z procedurami przygotowywania budżetu zadaniowego, które przedstawione zostały przez skarbnika miasta Leszka Fijała oraz dyrektor Wydziału Finansowego UMK Jadwigę Barcentewicz.

W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników, przedstawicieli gmin województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.