Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Organizacja i ekonomika firm komunalnych

17 listopada 2000 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja pt. "Organizacja i ekonomika firm komunalnych". W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób. Celem konferencji była prezentacja sposobów organizacji i zarzadzania oraz związanej z nimi ekonomiki w przedsiębiorstwach komunalnych. Dobór prelegentów, począwszy od P. Krzysztofa Adamczyka, wiceprezydenta Krakowa, przez przedstawicieli świata nauki po dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw komunalnych, sprawił, że uczestnicy spotkania mieli pełna możliwość zorientowania się nie tylko w praktycznej, ale i teoretycznej stronie funkcjonowania firm, które korzystają średnio z 1/3 budżetu gmin.