Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Przekształcenia własnościowe Skarbu Państwa

Konferencja z udziałem Ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza odbyła się 7 marca 1998 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Oprócz przedstawicieli samorządów z Małopolski wzięli w niej udział przedstawiciele Forum Gospodarczego SGM oraz Izb Przemysłowo-Handlowych z Krakowa i regionu. Poruszono głównie kwestie przekształceń własnościowych: prywatyzacji, reprywatyzacji i uwłaszczenia, zagadnienia kosztów reprywatyzacji. Minister zapowiedział, że ustawa reprywatyzacyjna powinna być uchwalona do końca czerwca. Samorządowcy przekazali Ministrowi apel w sprawie Banku Przemysłowo-Handlowego.