Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

W dniu 5 października 1998 r. odbyła się pierwsza z cyklu konferencji poświęconych reformie służby zdrowia pt. "Powszechne ubezpieczenie zdrowotne - Kasy Chorych", która dotyczyła spraw organizacyjnych i prawnych aspektów reformy powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i utworzenia regionalnych kas chorych. Wzięło w niej udział ponad 200 przedstawicieli władz samorządowych i placówek opieki zdrowotnej.