Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Reforma służby zdrowia

W dniu 16 listopada 1998 r. odbyła się II konferencja szkoleniowa dla samorządów poświęcona formalnym i organizacyjnym aspektom reformy sektora opieki zdrowotnej. Dotyczyła wdrożenia reformy służby zdrowia, organizacji i finansowania ochrony zdrowia oraz zadań samorządów w tym zakresie. Gościem konferencji była minister Anna Knysok, Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego.