Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Samorząd terytorialny szansą dla rozwoju

15 grudnia 1998 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie pod patronatem Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego odbył się Kongres Polskiej Prowincji. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych z całej Polski.

Celem spotkania, obok promocji czterech wielkich reform ustrojowych, było ustalenie zasad współpracy samorządu gminnego i powiatowego w realizacji zadań polityki regionalnej.