Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wystartował plebiscyt "Korony Małopolski"

Rusza czwarta edycja plebiscytu "Korony Małopolski", a to znak, że kończy się kolejna kadencja samorządowa. Organizatorzy, którymi są Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, "Gazeta Krakowska", Samorząd Województwa Małopolskiego, Radio Kraków oraz Telewizja Polska Oddział w Krakowie chcą poddać ocenie mieszkańców pracę władz w ostatnich czterech latach.

Celem plebiscytu jest wyłonienie miast, które w ciągu ostatniej kadencji samorządowej zasłużyły na miano najbardziej gospodarnych i przyjaznych mieszkańcom.

Rywalizacja będzie przeprowadzona jednocześnie w trzech kategoriach:

miasta i gminy miejsko-wiejskie do 15 tys. mieszkańców,
miasta i gminy miejsko-wiejskie od 15 tys. do 30 tys. mieszkańców,
miasta powyżej 30 tys. mieszkańców.

Plebiscyt zakończy się 13 czerwca uroczystą galą finałową w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w oparciu o: informacje zawarte w ankiecie, która została rozesłana do wszystkich małopolskich miast (to pytania dotyczące m.in. wskaźnika bezrobocia, kosztów życia w gminie czy środków pozyskanych z Unii), ocenę zgłoszonych przez miasto własnych, zrealizowanych przy wsparciu środków unijnych przedsięwzięć, liczbę głosów oddanych za pomocą SMS-ów i przez internet.

Otrzymane i wypełnione przez burmistrzów i prezydentów ankiety powinny zostać odesłane najpóźniej do 18 kwietnia na adres "Gazety Krakowskiej" (31-548 Kraków, al. Pokoju 3). Można je także wysłać w formie elektronicznej na adres trzykorony@gk.pl. Ważne, by dołączyć do nich opis trzech zrealizowanych projektów. Opis powinien zawierać m.in. charakterystykę inwestycji oraz jej koszt i udział środków unijnych.

Prawdziwa rywalizacja zacznie się 29 kwietnia i potrwa do 23 maja. Wtedy głos oddamy Czytelnikom. Swoje poparcie będą mogli wyrazić za pomocą internetu lub SMS-ów.

27 maja kapituła zatwierdzi zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Podczas uroczystej gali 13 czerwca otrzymają oni statuetki oraz dyplomy. Dodatkowo przyznane zostaną wyróżnienia. Ich laureaci dostaną pamiątkowe dyplomy.

za Gazeta Krakowska