Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Dziękujemy za wolność!

Nasza wolność po pół wieku niewoli, nie jest efektem przypadku. Została wywalczona i okupiona wieloma ofiarami. Wśród nas są zapomniani bohaterowie tej walki z lat 1980-1989. Drukarze, kolporterzy, działacze struktur podziemnych. To do nich właśnie kierowane jest podziękowanie za Wolność, w postaci Medalu tak skromnego jak skromni byli to bohaterowie.

Na podstawie wniosków złożonych przez osoby już posiadające ten Medal, odbyła się właśnie jego trzecia edycja. Przyznano je tragicznie zmarłym Bogdanowi Włosikowi i Ryszardowi Smagurowi, a także twórcom konspiracyjnych struktur w Małopolsce.

Medale zostały także przyznane wybitnym prawnikom lat ’80, którzy aktywnie działali na rzecz wolności, niepodległości i demokratycznej Polski, w szczególności obrońcom politycznym ludzi Solidarności oraz opozycji.

Z okazji Święta Niepodległości Medale "Dziękujemy za wolność", za wybitne zasługi dla wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polski, jako symboliczny wyraz wdzięczności, decyzją Kapituły, otrzymały następujące osoby:

Jacek Adamczyk
Zdzisław Blok
Józef Bobela
Waldemar Czyż
Jan Dziadoń
Bogusław Grzybek
Tadeusz Handziak
Stefan Jurczak
Bronisław Kowynia
Robert Kubicz
Józef Lassota
Marek Łoś
Mieczysław Majdzik
Krystyna Ryczaj Marchewczyk
Konstanty Miodowicz  
Danuta Muszyńska
Jan Pacula  
Marian Pryga
Maciej Skalski
Ryszard Smagur
Paweł Gizbert Studnicki
Jacek Swałtek
Czesław Szewczuk
Bogdan Włosik
Tadeusz Stasielak

Prawnicy:
Krzysztof Bachmiński
Kazimierz Barczyk
Andrzej Buczkowski
Zbigniew Cichoń
Zbigniew Dyka
Jerzy Ostafil
Jolanta Ostrowska Jaźwiecka
Stanisław Kłys
Stefan Kosiński
Kazimierz Ostrowski
Janina Ruth Buczyńska
Marian Sadowski

Uroczystość wręczenia Medali "Dziękujemy za Wolność" odbyła się w dniu 10 listopada 2014 r. w Sali Obrad m. Krakowa na Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.

**********

"Dziękujemy za wolność" dla obrońców politycznych

Byli doradcami i ekspertami Solidarności. W czasie stanu wojennego stając po stronie robotników, mieli odwagę bronić opozycjonistów w procesach politycznych.

21 listopada prawnicy, którzy zdali wtedy swój egzamin z etyki zawodu odebrali medale "Dziękujemy za Wolność".

Uroczystość dla prawników - obrońców w procesach politycznych w latach 1980-89 miała miejsce podczas Gali Naczelnej Rady Adwokackiej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Poprzedziła ją premierowa projekcja filmu Andrzeja Lelito i Piotra Augustynka "Czas Próby: adwokaci krakowscy - obrońcy w procesach politycznych w latach 1980 -1989".

Medale debrali:

- Bachmiński Krzysztof
- Barczyk Kazimierz
- Buczkowski Andrzej
- Cichoń Zbigniew
- Dyka Zbigniew
- Kłys Stanisław
- Sadowski Marian

Pośmiertnie Medalem nagrodzeni zostali:

- śp. Kosiński Stefan
- śp. Ostafil Jerzy
- śp. Ostrowska Jaźwiecka Jolanta
- śp. Ostrowski Kazimierz
- śp. Ruth Buczyńska Janina

Medal ma stanowić symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla możliwie szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polski.

Idea Medalu narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności. Jej przedstawiciele, hutnicy stanowią trzon Stowarzyszenia Sieź Solidarności nadającego odznaczenie. Dlatego Medal nie jest wykonany z brązu, srebra czy złota, ale z kawałka stalowej blachy. W centralnym miejscu Medalu tłum ludzi, to postacie hutników z pochodu na terenie d. Huta im. Lenina w Nowej Hucie, podczas strajku wiosną 1988 roku. Nad nimi charakterystyczna polska flaga, fragment logo NSZZ "Solidarność" . Na medalu umieszczony jest napis "Dziękujemy za wolność". Na rewersie Medalu umieszczone jest logo Stowarzyszenia, Marszałka Województwa, Instytutu Pamięci Narodowej a także wygrawerowane jest nazwisko i imię osoby wyróżnionej oraz numer z ewidencji.

Poza Medalem, ustanowiono także Plakietę nagrobną, którą można umieszczać na nagrobku, za zgodą rodziny. Taka Plakieta nagrobna już znajduje się na nagrobku śp. mec. Andrzeja Rozmarynowicza, który pochowany jest na cm. Rakowickim w Krakowie.

Wydawana jest także miniatura Medalu do noszenia na ubraniu.

Z grona wybitnych prawników związanych z regionem Małopolski, Medale "Dziękujemy za wolność" otrzymali dotychczas:

- Senator RP, wybitny obrońca polit, pełnomocnik rodziny Stanislawa Pyjasa oraz Bogdana Włosika zamordowanego 13X1982 r. w Nowej Hucie, adwokat, śp. Andrzej Rozmarynowicz,
- Senator RP, Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. śp. Tadeusz Zieliński,
- mec. Andrzej Sikora, poseł, adwokat i radca prawny,
- mec Andrzej Tarnawski - wybitny obrońca polityczny,
- mec. Wiesław Zabłocki - organizator Komitetu Pomocy przy Kurii Krakowskiej powołanego przez kard. Fr Macharskiego.

Relacja w Kronice TVP Kraków >>>