Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

III Małopolskie Forum Seniorów

25 listopada 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się III Małopolskie Forum Seniorów - konferencja podsumowująca projekt Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski pt.: "Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych".

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz w liście do uczestników konferencji napisał m.in., że umiejętne kształtowanie aktywnych postaw osób dojrzałych pobudza w nich chęć do włączania się w życie lokalnych wspólnot, integruje ze środowiskiem i przeciwdziała wykluczeniu, a III Małopolskie Forum Seniorów to okazja, która pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młodsze pokolenia.

W tegorocznym spotkaniu, podobnie jak to miało miejsce podczas poprzednich dwóch edycji Forum, udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz małopolskich instytucji i organizacji działających na rzecz Seniorów, a także sami Seniorzy - liderzy lokalnych społeczności.

III Małopolskie Forum Seniorów otworzyły wystąpienia Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierza Barczyka oraz Anny Okońskiej-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej na temat wojewódzkiej i miejskiej polityki senioralnej.

W ramach panelu pt. "Senior w Sieci - bezpiecznie i skutecznie" na temat różnych aspektów przestępczości z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych i metod ochrony praw konsumentów usług telekomunikacyjnych głos zabrali Krzysztof Jakubowski, Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie oraz podinsp. Jacek Górecki z Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dobre praktyki na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego Seniorów przedstawili natomiast: dr Lidia Maria Jedlińska - koordynator programu "Szkoła @ktywnego Seniora" realizowanego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, oraz Michał Golemo z Biura Inicjatyw Społeczeństwa Informacyjnego Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", które wraz z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji od kilku lat realizuje projekt "Polska Cyfrowa Równych Szans".

Podczas drugiej części konferencji zaprezentowano inicjatywy obywatelskie zaprojektowane i zrealizowane przez małopolskich Seniorów, uczestników projektu "Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych" z Gorlic, Klucz, Koszyc i Nowego Targu.

III Małopolskie Forum Seniora zamknęła debata, w której udział wzięli przedstawiciele instytucji samorządowych: Aneta Kosiba (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej), Jolanta Chrzanowska (Za-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), Mateusz Płoskonka (Za-ca Dyrektora Wydziału ds. Społecznych UMK) oraz przedstawiciele organizacji społecznych: Anna Pietras (Krakowskie Centrum Seniorów), Antoni Wiatr (Krakowska Rada Seniorów), Andrzej Skrzyński (Rada ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS, Stowarzyszenie MANKO), Daniel Jachimowicz (Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku). Podczas dyskusji wypracowano rekomendacje w zakresie niezbędnych działań na rzecz podniesienia aktywności Seniorów w życiu publicznym, wśród których znalazły się m.in.: promocja wolontariatu, zapewnienie ciągłości działań na rzecz seniorów w ramach lokalnych polityk rozwoju, promocja wizerunku aktywnego seniora, czy prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej.

Wydarzenie objęte było patronatem medialnym TVP S.A Oddział w Krakowie, "Głosu Seniora" oraz Wspólnoty Małopolskiej. Pisma Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych".

Projekt "Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum Seniorów" współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Informacja w Kronice TVP Kraków >>>