Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Kazimierz Barczyk przewodniczącym SGiPM

W dniu 9 października br. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze XXVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

W pierwszej uroczystej części odbyła się Konferencja pt. "Polityka społeczna, prorodzinna i senioralna" z udziałem Władysława Kosiniak-Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Po dyskusji z udziałem ministra rozpoczęła się część statutowo-wyborcza Walnego Zebrania Członków podczas której Członkowie - Gminy, Powiaty z terenu historycznej Małopolski oraz Województwo Małopolskie wybrali nowe władze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Przewodniczącym Stowarzyszenia na kolejną kadencję został wybrany w tajnym głosowaniu Kazimierz Barczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego (53 głosy za, 1 głos przeciw).

Walne Zebranie Członków wybrało w tajnym głosowaniu 19-osobowy Zarząd i 7-osobową Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

W skład Zarządu na nową kadencje weszli:

Robert Choma, Prezydent Przemyśla (woj. podkarpackie)
Grzegorz Gotfryd, Wójt Szerzyn
Małgorzata Gromala, Wójt Podegrodzia
Wacław Gregorczyk, Burmistrz Krzeszowic
Henryk Juszczyk, Pełnomocnik Prezydenta Bialska-Białej (woj. śląskie)
Kazimierz Koprowski, Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa
Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Artur Kozioł, Burmistrz Wieliczki
Tadeusz Kwiatkowski, Starosta Dąbrowski
Małgorzata Małuch, Wójt Sękowej
Dariusz Marczewski, Burmistrz Miechowa
Witold Morawiec, Wójt Olesna
Józef Mroczek, Wicestarosta Bocheński
Ryszard Nowak, Prezydent Nowego Sącz
Sławomir Paterek, Wójt Gnojnika
Stanisław Rybak, Wójt Koszyc
Adam Samborski, Wójt Racławic
Andrzej Saternus, Burmistrz Chełmka
Wacław Szarek, Burmistrz Sędziszowa (woj. świętokrzyskie)

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Paweł Knafel, Burmistrz Słomnik
Kazimierz Olearczyk, Wójt Bolesławia
Łukasz Palarski, Wójt Zembrzyc
Piotr Śreniawski, Przewodniczący Rady Gminy Oświęcim
Grzegorz Wawryka, Burmistrz Brzeska
Zbigniew Wojas, Wójt Gdowa
Krzysztof Wołos, Z-ca Wójta Wielkiej Wsi

*********

Stanowisko XXVIII Walnego Zebrania Członków na temat najważniejszych dla samorządy sprawach >>>

*********

Podziękowanie Kazimierza Barczyka za działania na rzecz SGiPM w kadencji 2011-2015 >>>