Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

W Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie miało miejsce zakończenie oficjalnych małopolskich obchodów Święta Niepodległości.

96 lat po pamiętnych wydarzeniach listopadowych 1918 r., wojewódzkie obchody rozpoczęły się mszą św. w katedrze na Wawelu, skąd zgromadzeni przeszli traktem królewskim na plac Jana Matejki pod Grób Nieznanego Żołnierza. Po uroczystym apelu i składaniu kwiatów, uczestnicy wydarzenia udali się do budynku Muzeum AK.

Dziedziniec muzealny został zamieniony w wielką aulę, która została szczelnie wypełniona przez licznie zgromadzonych Kombatantów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych a także ludzi kultury, nauki i społeczników. Do zebranych okolicznościowe przemówienia wygłosili Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk oraz Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak.

W trakcie spotkania uhonorowano odznaczeniami kilkadziesiąt osób. Przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyże Zasługi wręczył Wicewojewoda. Z kolei Marek Sowa, Marszałek Małopolski wraz z Przewodniczącym Kazimierzem Barczykiem dekorowali Odznakami Województwa Małopolskiego.

W tym wyjątkowym dniu szczególnie wyróżnieni zostali, zamieszkali w Małopolsce, uczestnicy Powstania Warszawskiego. Otrzymali oni medale pamiątkowe nadane przez Prezesa Związku Powstańców Warszawskich gen. bryg. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego w związku z 70. rocznicą Powstania Warszawskiego oraz dyplomy okolicznościowe nadane przez Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Po odznaczeniach, wręczono prezesom stowarzyszeń kombatanckich i niepodległościowych, akty powołania w skład II kadencji Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Następnie zebrani, podobnie jak w roku poprzednim, uczestniczyli w patriotycznej "lekcji śpiewania", przygotowanej przez artystów krakowskiego kabaretu Loch Camelot.