Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

61. rocznica śmierci Generała Emila Fieldorfa

Obchody 61. rocznicy mordu sądowego na Generale "Nilu" zainaugurował Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego i Rady Muzeum AK Kazimierz Barczyk. Na początku uroczystości harcerze z 5. Krakowskiej Drużyny Harcerskiej wprowadzili Sztandar Koła Nowy Jork ŚZŻ AK. Przekazania do zbiorów Muzeum AK dokonali przedstawiciele Koła: uczestnik Powstania Warszawskiego Wojciech Sosnowski ps. "Robin" (3 Batalion Pancerny "Golski") i Władysław Błoniarz ps. "Sobek" (plac. Jasionka, lotnisko Rzeszów). W podniosły nastrój wprowadziły zgromadzonych odśpiewane przez Chór Cecyliański pieśni partyzanckie oraz patriotyczna modlitwa, którą poprowadził ks. infułat Władysław Jan Kanty Gasidło.

W imieniu organizatorów Muzeum Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego głos zabrali: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej dr Anna Okońska - Walkowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk. Bogusław Kośmider wspomniał o uczczeniu przez Radę Miasta Krakowa żołnierzy podziemia antykomunistycznego nadaniem miana "Żołnierzy Wyklętych" rondu u wylotu ulic Mazowieckiej i Świętokrzyskiej. Nazwa ta zostanie wprowadzona z dniem 27 lutego br.

Prezes Fundacji Muzeum Historii AK ppłk Kazimierz Kemmer powiedział, że weszliśmy w rok rocznic działań związanych z Akcją "Burza". W swoim wystąpieniu podkreślił duży sukces jaki Muzeum odniosło organizując warsztaty dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Jednym z ważniejszych akcentów spotkania było przekazanie do zbiorów Muzeum obrazu Witolda Pileckiego pędzla Haliny Rzęsikowskiej. Obraz został ufundowany przez Jacka i Małgorzatę Jańców, a przekazany został w obecności córki Witolda Pileckiego Zofii Pileckiej-Optułowicz. Na uroczystości obecna była również wnuczka rtm. Witolda Pileckiego pani Małgorzata Kosior z mężem.

Ostatnim punktem programu był wykład prof. Tomasza Gąsowskiego pt. "Emil Fieldorf w służbie Komendanta: Strzelec, Legionista, Peowiak".