Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Adrienne Körmendy zakończyła misję dyplomatyczną w Krakowie