Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Cyfrowa Małopolska jednym z priorytetów

W sali obrad UMK 30 czerwca odbyła się zorganizowana przez SGiPM X Konferencja Samorządowej "Społeczeństwo Informacyjne. E-Administracja. E-PUAP. Bezpieczeństwo i ochrona danych".

Wg deklaracji władz województwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski oś pn. Cyfrowa Małopolska będzie jednym z priorytetów. 140 mln euro przeznaczone zostanie na rozwój Cyfrowych Zasobów Regionalnych oraz E-usług w zakresie edukacji, informacji przestrzennej i ochrony zdrowia.

List Jacka Krupy, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, plik pdf >>>

**********

Informacja na stronie ECDL >>>

**********