Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Dobry wójt, burmistrz, czy prezydent i radni są na wagę złota

Gazeta Krakowska i Dziennik Polski rozmawiają z Kazimierzem Barczykiem, przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jak rok 2020, ciężki dla wszystkich, wpłynął na funkcjonowanie samorządów?

Samorządowcy dostrzegają wyraźną tendencję pogarszania się sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Mają na to wpływ zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku od osób prawnych obniżające im podatki oraz przesunięcie na samorządy zadań realizowanych lub finansowanych do tej pory z budżetu centralnego państwa. Bardzo duże znaczenie ma również panująca pandemia COVID-19 wywołująca krajowy i globalny kryzys dewastujący gospodarkę i w konsekwencji uderzający w dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Cała rozmowa:

https://gazetakrakowska.pl/kazimierz-barczyk-dobry-wojt-burmistrz-czy-prezydent-i-radni-sa-na-wage-zlota/ar/c1-15415087

https://dziennikpolski24.pl/kazimierz-barczyk-dobry-wojt-burmistrz-czy-prezydent-i-radni-sa-na-wage-zlota/ar/c1-15415087