Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Dzieci ze Wschodu są już na wakacjach w Krakowie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, już po raz ósmy organizuje wakacyjny wypoczynek dla grupy dzieci ze Wschodu, w ramach akcji "Podarujmy dzieciom lato - Kraków 2008". Gości w tym roku 110 dzieci z Ukrainy, Białorusi i Królewca.

Stowarzyszenie każdego roku zaprasza dzieci pochodzące z najuboższych rodzin, w których żywe są polski tradycje i kultywuje się język ojczysty, ale także dzieci chcące poznać Polskę.

Podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z historią, tradycją i kulturą kraju ich przodków. Służyć temu ma program zwiedzania miejsc na stałe związanych z tradycją, kulturą i historią Polski oraz cykl spotkań z historykami, nad którym patronat merytoryczny objął IPN w Krakowie.

W ramach programu pobytu zaplanowane jest:
a) zwiedzanie zabytków, muzeów, wystaw oraz atrakcji turystycznych na terenie miasta Krakowa,
b) wizyty na Jasnej Górze w Częstochowie, Wieliczce,
c) spotkania z władzami miasta, parlamentarzystami, przedstawicielami samorządu lokalnego,
d) spotkania z młodzieżą uniwersytecką, przedstawicielami organizacji studenckich,
e) lekcje historii, kultury w otoczeniu zabytków.

Dzieci będą przebywały w Krakowie w dniach 21 lipca - 31 lipca br. We wtorek 22 lipca w Sali Obrad UMK nastąpiło ich oficjalne powitanie.

Firmy i osoby zainteresowane wsparciem AKCJI prosimy o kontakt z Biurem SGiPM lub wpłatę na konto:

40 1240 4650 1111 0000 5153 6127

z dopiskiem: Darowizna na rzecz Akcji Podarujmy Dzieciom Lato