Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Forum SOSEXPO 2015

W dniach 4 i 5 lutego 2015 roku odbyło się IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce - SOSEXPO 2015. W czwartej już edycji tego wydarzenia wzięło udział ponad 400 osób, byli to m.in. przedstawiciele administracji samorządowej z całej Polski, przedstawiciele administracji rządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, finansowych, firm doradczych, kancelarii prawnych a także przedstawiciele mediów. W tegorocznej edycji SOSEXPO wzięli także udział przedsiębiorcy z Francji, Holandii, Japonii, Niemiec, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Polski.

Pierwszego dnia Forum odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów". Moderatorem był Pan Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Wicemarszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Otwierając Forum SOSEXPO 2015 - Pan Janusz Ostapiuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska podkreślił, że po rewolucji przyszedł czas na normalną pracę. Ministerstwo Środowiska w roku 2015 nie przewiduje dalszych zmian w ustawie, natomiast będzie uważnie obserwować gospodarkę odpadami, dążyć do rozwoju najważniejszych kilku aspektów m.in. selektywnej zbiórki odpadów oraz zakończenia niezmiernie ważnych inwestycji tzn. sześciu spalarni.

Część pierwsza konferencji dnia 4 lutego dotyczyła głównych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach oraz ich wpływu na kształt gospodarki odpadami w Polsce. Po przedstawieniu przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Sejmu RP głównych zmian w ustawie, swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili przedstawiciele branżowych organizacji samorządowych oraz przedsiębiorcy.

W czasie drugiej sesji pierwszego dnia Forum SOSEXPO 2015 dyskutowano o RIPOK-ach. Poruszono zagadnienia związane z wymogami prawnymi RIPOK-ów, z zapewnieniem odpowiedniego strumienia odpadów w celu wykorzystania mocy istniejących instalacji.

Pierwszy dzień Forum SOSEXPO zakończyła sesja poświęcona finansowaniu gospodarki odpadami. Przedmiotem dyskusji były źródła finansowania oraz inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

źródło: www.sosexpo.ztw.pl