Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Forum Turystyki Ekologicznej

Zrównoważony rozwój w oparciu innowacyjne rozwiązania w budownictwie, odnawialne źródła energii, kreowanie produktów turystycznych na bazie dziedzictwa regionu to tematy poruszone podczas konferencji Forum Turystyki Ekologicznej, która odbyła się 6 lutego w Krakowie.

W konferencji wzięło udział ok. 160 przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Na program wydarzenia złożyły się prelekcje, prezentacje oraz indywidualne konsultacje.

Wystąpienia zaproszonych ekspertów poświęcone były m. in. termomodernizacji, funduszom na wsparcie ekologicznych rozwiązań w budownictwie oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, dziedzictwu kulturowemu jako czynnikowi zrównoważonego rozwoju lokalnego czy sposobom kreowania produktów turystycznych.

Podczas konferencji zaprezentowana została idea włączenia terytorium Polski do trasy WAVE - największego na świecie rajdu pojazdów elektrycznych. Przedstawiono najważniejsze ustalenia z rozmów z Louisem Palmerem, organizatorem rajdu, który kilka dni wcześniej na zaproszenie Federacji gościł w Krakowie.

Konferencję prowadzili Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i Bogumił Ścirko - Prezes Instytutu Doradztwa.

Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się m. in. Jarosław Orliński - z-ca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych MIiR, Jakub Szymański - Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM, Wacław Skubida - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, Józef Kała - I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Paweł Mierniczak - Dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej, specjaliści BGK, BOŚ. Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć prezentacje OZE dla turystyki ekologicznej, w tym m. in. kolektory solarne, modele elektrowni wiatrowej, a także kamery termowizyjne, elementy konstrukcyjne ścian domu pasywnego. Do dyspozycji uczestników byli również eksperci oferujący indywidualne konsultacje nt. wykorzystania prezentowanych rozwiązań w turystyce oraz mobilne laboratorium OZE.

Konferencja była częścią projektu "Polsko-Szwajcarskie Forum Turystyki Ekologicznej" współfinansowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.