Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

I edycja szkoły letniej liderów już za nami

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w dniach 2-12 lipca 2015 r. zaprosiło do Małopolski 25 liderów organizacji polskich i polonijnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy w ramach I edycji 10-dniowej Szkoły Liderów.

Wśród uczestników znaleźli się między innymi działacze Polskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego "Jedność" z Krasnodaru, Centrum Języka Polskiego i Kultury w Rostowie nad Donem, Związku Polaków na Litwie, Wspólnoty "Młoda Polonia" z Białorusi, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej czy Towarzystwa Kultury Polskiej im.W.Reymonta na Rówieńszczyźnie na Wołyniu.

Celem projektu było podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych w zakresie zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia realizowane wspólnie z partnerami z Polski.

Wykłady, warsztaty i debaty poprowadzili wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy i działalności publicznej. Obok ekspertów i intelektualistów zaproszeni zostali do współpracy przedstawiciele środowiska akademickiego, politycy, biznesmeni, dziennikarze, artyści, przedstawiciele administracji, samorządu i organizacji pozarządowych.

Projekt, zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród środowisk polskich i polonijnych na Wschodzie. Pozwolił uczestnikom na poznanie, podobnych do nich, aktywnych działaczy polskich, nawiązanie współpracy oraz dyskusję nad realizacją wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

**********

Podsumowanie I edycji Szkoły Letniej Liderów: Kraków 2015, plik video >>>

**********