Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

III Konkurs na Najlepszą Stronę Internetową Małopolski

SGiPM zaprasza do udziału w III Konkursie na Najlepszą Stronę Internetową Samorządów Małopolski w 2009 roku. Celem konkursu jest propagowanie wysokiej jakości walorów funkcjonalnych i estetycznych stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu historycznej Małopolski, tworzenie otwartego społeczeństwa informacyjnego z wolnym dostępem do rzetelnej informacji, ułatwienie komunikacji na linii obywatel - urząd, promowanie wiedzy na temat sołectw, gmin, powiatów, regionu, ze szczególnym uwzględnieniem walorów kulturowych, turystycznych, gospodarczych.

Zaproszenie do udziału w Konkursie (pdf) >>>

Regulamin Konkursu (pdf) >>>

Ankieta (pdf) >>>

Ankieta (docx) >>>