Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

IX Forum OZE Energia w Gminie

Na Zamku w Niepołomicach 25 marca odbyło się współorganizowane przez SGiPM IX Forum OZE Energia w Gminie. Towarzyszyła mu ekspozycja stacji ładowania oraz pojazdów elektrycznych.

Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, kierowników i referentów z działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji.

Więcej informacji na stronie www.energiawgminie.pl