Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Kolejne lato dla dzieci ze Wschodu

Jak każdego roku, tradycyjnie już Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze Wschodu. W poniedziałek w Sali Obrad RMK odbyło się uroczyste powitanie dzieci w Krakowie. W tym roku już po raz szesnasty Kraków gości 130 młodych Polaków wraz z opiekunami z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji. Do tej pory w akcji wzięło udział 1600 osób.

Akcją objęte zostały najuboższe dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje i język. W czasie pobytu dzieci zwiedzą Kraków (między innymi Wawel i Kazimierz), Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Wieliczkę. Wypoczną także w Parku Wodnym, zobaczą krakowski ogród zoologiczny
i pójdą do kina.

Równolegle z akcją Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski organizuje "Szkołę letnią liderów polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie" - 10-dniowy cykl szkoleń dla młodych liderów organizacji polskich i polonijnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Akcja "Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu" odbywa się pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Samorząd Województwa Małopolskiego, Miasto Kraków oraz sponsorów.

za UMK

**********

Podsumowanie Akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu - Kraków 2015", plik video >>>