Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konferencja w 60. rocznicę śmierci gen. Nila

23 lutego 2013 r. - w przeddzień 60. rocznicy zamordowania gen. Emila Fieldorfa "Nila" - odbyła się w Muzeum Armii Krajowej konferencja poświęcona tej postaci.

Spotkanie otworzył Tadeusz Żaba, zastępca dyrektora Muzeum AK. Na początku kpt. Irena Wesołowska podzieliła się z zebranymi swoimi wspomnieniami z Brzeżan, gdzie ppłk Fieldorf dowodził 51. pułkiem piechoty. Następnie dr Przemysław Wywiał (Muzeum AK) omówił działalność Emila Fieldorfa w organizacjach strzeleckich (Towarzystwo Sportowe "Strzelec" w Krakowie w latach 1912-1914 oraz Okręg Zachodni Związku Strzeleckiego we Francji 1931-1932). Mgr Anna Zechenter (IPN Kraków) przedstawiła sylwetkę gen. "Nila", skupiając się na jego działalności w czasie II wojny światowej i losach powojennych oraz przypominając, że prokuratorzy i sędziowie winni jego śmierci nigdy nie ponieśli kary. Dr Piotr Wierzbicki (Muzeum AK) omówił obecność pamiątek dotyczących patrona Muzeum na jego ekspozycji stałej, natomiast dr Paweł Skorut (IPN Kraków) przedstawił dokumenty na temat dowódcy Kedywu przechowywane w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie poprowadził oraz obrady podsumował Piotr M. Boroń (Muzeum AK).

Po wysłuchaniu referatów uczestnicy sesji wzięli udział w ożywionej dyskusji, w czasie której poruszono wątki związane z życiem gen. "Nila", bezkarnością komunistycznych oprawców oraz losami Żołnierzy Wyklętych i pamięcią o nich.

W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Przewoźniak, reprezentant Wojewody Małopolskiego, Waldemar Tomżyński, Prezes Oddziału Katowice ŚZŻAK, dr Andrzej Krzystyniak, pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskami kombatanckimi Marszałka Województwa Śląskiego, przedstawiciele organizacji kombatanckich i niepodległościowych, historycy, a także licznie zgromadzona młodzież.

Konferencja została zorganizowana przez Muzeum AK oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.