Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Małopolskie gminy w czołówce rankingu samorządów

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski składam serdeczne gratulacje małopolskim samorządom za zajęcie wysokich lokat w XVII Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" - najważniejszym, corocznym sprawdzianie dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Waga tego rankingu wynika przede wszystkim z faktu, że obejmuje on wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce, a źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Na tej podstawie niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej w kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

W kategorii gmina wiejska, wśród wszystkich gmin w Polsce, zwyciężyła Wielka Wieś (Wójt Krzysztof Wołos), 5 miejsce zajął Zabierzów (Wójt Elżbieta Burtan), a 10 Michałowice (Wójt Antoni Rumian).

W kategorii gmina miejska i miejsko-wiejska 3 miejsce zajął Miechów (Burmistrz Dariusz Marczewski).

W kategorii miasto na prawach powiatu 3 miejsce zajął Kraków (Prezydent Jacek Majchrowski).

Jednocześnie chciałem podziękować i pogratulować małopolskim samorządom wyróżnionym przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. "Małopolska Zaszczepiona!". Radni zdecydowali o udzieleniu wsparcia finansowego służby zdrowia w wysokości 50 tys. zł dla każdej z 10 małopolskich gmin z najwyższym odsetkiem mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19.

Nagrodzone samorządy:

• Kraków – 63,2%,
• Zielonki, powiat krakowski – 59,4%,
• Michałowice, powiat krakowski – 58,8%,
• Wielka Wieś, powiat krakowski – 57,9%,
• Przeciszów, powiat oświęcimski – 57,6%,
• Skała, powiat krakowski – 57,0%,
• Zabierzów, powiat krakowski – 56,6%,
• Książ Wielki, powiat miechowski – 56,2%,
• Mogilany, powiat krakowski – 55,9%,
• Oświęcim, powiat oświęcimski – 55,8%

Jeszcze raz wszystkim Laureatom gratuluję.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski