Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Nie żyje profesor Jerzy Regulski

12 lutego 2015 roku zmarł profesor Jerzy Regulski, ekonomista, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego, senator I kadencji, współtwórca polskiego samorządu.

Od początku lat 80. uczestniczył w pracach nad odtworzeniem samorządu terytorialnego. Podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989 współprzewodniczył zespołowi ds. samorządowych. Potem jako senator I kadecji kierował pracami parlamentarnymi nad pakietem reformy samorządowej, a następnie, jako pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego, koordynował od 1990 wprowadzanie jej w życie.