Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Nowa strona internetowa projektu EFFECT4buildings

Zapraszamy do zapoznania się z nową, polskojęzyczną stroną internetową projektu EFFECT4buildings, w którego realizację zaangażowane jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski: https://www.effect4buildings.se/pl/

Celem EFFECT4buildings jest zwiększenie liczby działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, realizowanych w istniejących budynkach w regionie Morza Bałtyckiego. Grupą docelową są zarządcy budynków, którzy często wiedzą, jakie działania są technicznie możliwe i czasami dysponują obliczeniami, które pokazują, że określone inwestycje są opłacalne, ale mimo to nie wdrażają działań ze względu na bariery finansowe.

W ramach projektu opracowano zestaw narzędzi wraz z metodami finansowymi, które mogą poprawić opłacalność, ułatwić finansowanie i zmniejszyć ryzyko inwestycji energetycznych w budynkach.

Na stronie internetowej, poza informacjami na temat aktualnie podejmowanych działań znajdą Państwo również pakiet wypracowanych narzędzi wspierających zarządzanie efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej.