Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Obchody 58. rocznicy mordu na Generale Nilu

Obchody 58 rocznicy komunistycznego mordu sądowego na gen. Emilu Fieldorfie rozpoczęli przedstawiciele Muzeum składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicą upamiętniającą miejsce jego narodzin przy ul. Lubicz oraz pod jego pomnikiem w parku Jordana.

W południe Muzeum AK zorganizowało w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa Uroczyste Spotkanie Kombatantów. Poprowadził je Kazimierz Barczyk, przewodniczący Rady Muzeum AK, a pod koniec dyrektor Muzeum.

W imieniu Organizatorów Muzeum - otwierając spotkanie - wystąpili: Elżbieta Lęcznarowicz, Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa i Krzysztof Markiel, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, po czym słowa do zgromadzonych wygłosił Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski.

Modlitwę za Ojczyznę poprowadził J. Em. Ks. Franciszek Kard. Macharski.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej jego list odczytał gen. dyw. dr Jerzy Biziewski, dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego, zaś dyrektor Departamentu w Urzędzie ds. Kombatantów Jacek Dziuba wygłosił przemówienie w zastępstwie Ministra.

Dr Piotr Kurek, delegat Prezesa Zarządu Gł. Światowego Związku Żołnierzy AK Stanisława Oleksiaka odczytał jego list. Kpt. adw. Ryszard Brodowski, Prezes Okręgu Małopolska ŚZŻAK wygłosił komunikat w sprawach aktualnych prac Zarządu Okręgu.

Po wspaniałym występie Chóru Cecylińskiego z wiązanką pieśni i piosenek żołnierzy AK, wykłady wygłosili: Leszek Zachuta, przedstawiciel rodziny Gen. "Nila" - "W kręgu rodzinnym Fieldorfów" i dr Marek Lasota - "Komunistyczne mordy sądowe na przykładzie Gen. E. Fieldorfa".

Spotkanie zakończyło przemówienie dyrektora Muzeum AK oraz zaproszenie zebranych imieniu Prezydenta Miasta Krakowa na poczęstunek i lampkę wina.

W spotkaniu oprócz licznych Kombatantów udział wzięła także młodzież, w tym studenci z Koła Historyków UJ z prezesem Michałem A. Szotem.

Informacja o wydarzeniu w Kronice TVP Kraków >>>