Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Obchody 59. rocznicy mordu na Generale "Nilu"

59 lat temu dokonano komunistycznego mordu sądowego na Emilu Fieldorfie "Nilu" (1895-1953), legioniście, generale brygady Wojska Polskiego, dowódcy Kedywu Armii Krajowej, Naczelnym Komendancie organizacji NIE (kadrowego odłamu AK). Generał "Nil" został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w listopadzie 1950 r. a następnie, po sfingowanym procesie, skazany na karę śmierci. Do dzisiaj nie znamy miejsca pochówku jego doczesnych szczątków. Pochodzący z Krakowa Emil Fieldorf jest patronem Muzeum AK i od lat co roku z rocznicy jego śmierci okazji organizowane jest spotkanie Kombatantów. Dotychczas uroczystości odbywały się w Sali obrad Urzędu Miasta Krakowa, ale 24 lutego 2012 r. po raz pierwszy miały miejsce w zrewaloryzowanym Muzeum AK przy ul. Wita Stwosza.

Obchody 59. rocznicy komunistycznego mordu sądowego na Gen. Emilu Fieldorfie rozpoczęli pracownicy Muzeum składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicą upamiętniającą miejsce Jego narodzin przy ul. Lubicz oraz pod pomnikiem Patrona w Parku Jordana.

Uroczyste Spotkanie Kombatantów Polskiego Państwa Podziemnego odbyło się na dziedzińcu muzealnym. Prowadzącym był Kazimierz Barczyk, przewodniczący Rady Muzeum AK, a zarazem Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie. Zebrani odśpiewali wraz z Chórem Cecyliańskim hymn państwowy, a słowo powitalne wygłosił K. Barczyk. Jako kolejni wystąpili: Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa - jako reprezentant pierwszego organizatora Muzeum Gminy Kraków oraz Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - jako reprezentant drugiego organizatora. Modlitwę w intencji ojczyzny i tych, którzy oddali za nią życie poprowadził J.E. ks. bp. dr Damian Andrzej Muskus OFM, a następnie Chór Cecyliański zaintonował hymn Polski Podziemnej. W kolejnej części spotkania do zabranych swoje przemówienia odczytały następujące osoby: dr Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości RP, dr Jan St. Ciechanowski, p.o. Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr Łukasz Kamiński Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz dr hab. Andrzej K. Kunert, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Minister Gowin odczytał uchwałę Sejmu RP z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy powstania Armii Krajowej, po czym Chór Cecyliański wykonał wiązankę pieśni patriotycznych i kombatanckich ("Modlitwa obozowa" i "Partyzancka idzie wiara"). Wystąpienia zakończył słowami podziękowania Kazimierz Barczyk, a następnie goście spotkania zostali zaproszeni w imieniu organizatorów na poczęstunek.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele środowisk kombatanckich na czele z ppłk Kazimierzem Kemmerem "Halnym", Prezesem Fundacji Muzeum Historii AK oraz mjr adw. Ryszardem Brodowskim, Prezesem Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK. Nie brakło historyków na czele z dr Markiem Lasotą, Dyrektorem Krakowskiego Oddziału IPN oraz przedstawicieli krakowskich urzędów i instytucji kultury.