Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Odszedł prof. dr hab. Miroslaw Handke

Zdjęcia


fotografii: 9, na stronach: 1