Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Piękna nasza Polska cała

W ramach XIX edycji Akcji Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu - Kraków 2018, zorganizowany został konkurs "Piękna nasza Polska cała". Laureatami zostały dzieci z Ukrainy, Białorusi, Nadniestrza, Mołdawii i Rosji.

Lista laureatów:

UKRAINA, CZERWONOGRAD
1. Liliya Holubryk
2. Andrzej Szarawara
3. Eduard Mydlovskyi

BIAŁORUŚ, LIDA
1. Marek Hatouka
2. Stas Stacewicz
3. Alex Miciukiewicz

BIAŁORUŚ, WOŁOŻYN
1. Konstanty Rodziewicz
2. autor rysunku "Jaka piękna jest Warszawa"

NADDNIESTRZE "JASNA GÓRA"
1. Ilia Dozonet
2. Anna Dozoret
3. Jana Bardier

MOŁDAWIA "POLSKA WIOSNA"
1. Cernatinschi Andreia
2. Mitioglo Anastasia
3. Tabuica Danii

ROSJA
1. Angelina Kurszyńska
2. Sofia Stółowa
3. Wegele Wenedykt

UKRAINA, SAMBOR
1. Julia Odynska
2. Oleg Szabanow
3. Julia Sawka