Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podarujemy Dzieciom Lato

Bal na Wawelu - komunikat

W dniu 17 lutego 2007 r. odbył się, z udziałem gości z kraju i zagranicy, XII Ogólnopolski Charytatywny Bal Karnawałowy na Wawelu, zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Przed Balem o godzinie 19.00 w Pałacu Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 Przewodniczący Stowarzyszenia i Federacji Kazimierz Barczyk wraz z przedstawicielami obu organizacji uroczyście wręczył Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi ręcznie zdobiony na papierze czerpanym honorowe, prestiżowe wyróżnienia Tytuł Małopolanina Roku 2006 oraz Tytuł Człowieka Roku 2006.

Na rozpoczęcie Balu o godzinie 20.00 na Wawelu wręczono Tytuł Małopolanina Roku 2006 drugiemu Laureatowi Jerzemu Stępniowi - Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego.

Tytuł Człowieka Roku 2006, przyznany przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odbierała Pani Min. Danuta Wawrzynkiewicz z Kancelarii Prezydenta RP, która przekazała list z podziękowaniami od Prezydenta RP.

O 23.00 odbyła się aukcja charytatywna, na której zlicytowano:

1. "Świadectwo" dar Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza z autografem Autora - nabyte za kwotę 550 złotych przez Małgorzatę Pazdor.
2. Albumy ze zdjęciami Adama Bujaka Wydawnictwa Biały Kruk pt. "Dziwisz" z autografami Kardynała Stanisława Dziwisza - nabyte za kwotę 2900 przez kilku uczestników aukcji
3. Zdjęcie Kardynała Stanisława Dziwisza nabył za kwotę 850 złotych P. Stępień
4. Grafikę - dar Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - nabył za kwotę 1500 zł Witold Grześkowiak z Dresdner Banku w Warszawie
5. Serigrafia prof. Jerzego Nowosielskiego dar Fundacji Nowosielskiego oraz "III Rzeczypospolita w trzydziestu odsłonach" dar Jerzego Stępnia z autografem Autora - nabyła za kwotę 2800 zł i 300 zł rejent Anna Gaweł-Rościszewską
6. Utwory Sławomira Mrożka podarowane przez Autora wraz autografem - nabyła za kwotę 400 zł Urszula Kania
7. "Starożytnicze wiadomości o Krakowie. Zbiór pism i pamiętników …" (Kraków, 1852 r.) oraz "Wykaz ulic, placów, kościołów i domów Miasta Krakowa i Podgórza" (Kraków, 1878 r.) dary przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka - nabyła za kwotę 900 zł Liliana Lesiak z Warszawy
8. Po aukcji Pan Tomasz Sołtys z firmy Mega-Sort przekazał 1000 złotych na rzecz polskich dzieci.

W trakcie Balu również tradycyjnie sprzedawano kotyliony wykonane przez Annę Jadowską-Barczyk z krakowskiej ASP wraz z kwestą, którą przeprowadził ks. Jan Majewski z polskiej parafii w Królewcu, uzyskując łącznie kwotę 2800 zł.

Dla Laureatów śpiewała Paulina Bisztyga - Laureatka Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.

Całkowity dochód z aukcji, kwesty i sprzedaży kotylionów w wysokości 14 000 zł zostanie przeznaczony na pomoc Polakom ze Wschodu. Po raz ósmy celem pomocy będzie akcja "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2007". W ramach akcji corocznie zapraszamy do Krakowa grupę 100 dzieci polskich z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Bukowiny Rumuńskiej.

Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 17.02.2007