Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu

Każdego roku w lecie, SGiPM organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci polskich ze Wschodu. W tym roku już po raz dwunasty gościmy w Krakowie ponad 125 młodych Polaków z Ukrainy, Białorusi Litwy i Królewca.

**********

21 lipca 2011 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przedstawiciele małopolskich władz powitali 125 dzieci i opiekunów z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Królewca goszczących w stolicy Małopolski w ramach XII edycji akcji "Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu". Błogosławieństwa dzieciom udzielił Ks. Bp Jan Szkodoń, a w spotkaniu uczestniczyli m.in. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk, Senator RP Stanisław Bisztyga, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Witold Latusek, Zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, Konsul Generalny Ukrainy Vitalii Maksymenko, Prezes Małopolskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Roman Ficek.

Akcja odbywa się pod Honorowym Patronatem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego SGiPM, przy wsparciu finansowym Senatu RP, Samorządów: Województwa Małopolskiego i Krakowa oraz sponsorów.

Stowarzyszenie każdego roku zaprasza dzieci pochodzące z najuboższych rodzin, w których żywe są polskie tradycje i kultywuje się język ojczysty, wywodzące się ze wspólnot parafialnych i środowisk polskich organizacji. Zaplanowaliśmy także inne atrakcje dla dzieci, m.in.: Park Wodny, basen, kino, wycieczka do Ojcowa, zawody sportowe, ognisko.

Podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z historią, tradycją i kulturą kraju ich przodków. Służyć temu ma program zwiedzania miejsc na stałe związanych z tradycją, kulturą i historią Polski.

Dzieci będą przebywały w Krakowie do 28 lipca br.

Podczas powitania dzieci ze Wschodu przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk został uhonorowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Medalem im. Henryka Jordana za pracę społeczną w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.

Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor SGiPM

Kraków, 21 lipca 2011 r.

**********

Relacja w Kronice TVP Kraków, 21.07.2011, godz 18.30 >>>

**********

**********

**********

**********

Relacja z pobytu dzieci i  apel SGPiM o zbiórce książek
Kronika TVP Kraków, środa, 2011-07-27, g. 21.45 >>>

**********

Sponor Akcji:

**********