Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

W sali obrad Rady Miasta, w wigilię Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, z okazji 67. rocznicy powołania Służby Zwycięstwa Polski odbyło się wczoraj uroczyste spotkanie Kombatantów Armii Krajowej.

Zebranych powitał Kazimierz Barczyk, przewodniczący Rady Muzeum AK. Stwierdził, że ciągle trzeba przywoływać świadectwo tamtych dni, kiedy Polska jako jedyny kraj w okupowanej Europie utworzyła struktury formalnego państwa podziemnego.

O potrzebie patriotyzmu, przywołując własne przeżycia z okresu konspiracji mówił ks. bp Albin Małysiak, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W części naukowej spotkania z referatami wystąpili: Hanna Zbirohowska-Kościa, wiceprezes Studium Polski Podziemnej w Londynie, która podzieliła się własnymi wspomnieniami z konspiracji, niewoli i emigracji, prof. Tomasz Gąsowski z UJ, prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego który mówił o fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego na tle ruchu oporu okupowanej Europy, oraz dr Maciej Korkuć z Biura Edukacji Publicznej IPN wygłaszając referat o Żołnierzach Polski Podziemnej po roku 1945.

Spotkanie uświetnił występ chóru Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta.