Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Poznaliśmy Małopolan Roku 2014

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uchwałą z dnia 8 stycznia nadało za zasługi w rozwoju i propagowaniu sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz za lata sportowych wzruszeń Tytuły Małopolanina Roku 2014 Justynie Kowalczyk oraz Kamilowi Stochowi.

Decyzję tę ogłoszono podczas XXIV Noworocznego Spotkania Opłatkowego Samorządów Małopolski i Polski.

**********