Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Są kolejne pieniądze dla dzieci ze Wschodu!

Komunikat z XIV Ogólnopolskiego
Charytatywnego Balu Karnawałowego na Wawelu

W dniu 21 lutego 2009 r. odbył się XIV Ogólnopolski Charytatywny Bal Karnawałowy na Wawelu, zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Na rozpoczęcie Balu o godz. 20.00 nastąpiło uroczyste wręczenie Tytułów Człowieka Roku 2008
I Marszałkowi Sejmu RP prof. Wiesławowi Chrzanowskiemu oraz I Marszałkowi Senatu prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu nadanego przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Tytułów Małopolanina Roku 2008 prof. Jackowi Woźniakowskiemu oraz ks. prof. Michałowi Hellerowi nadanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Tradycyjnie Laureaci otrzymali również z rąk Kazimierza Barczyka karykatury wykonane przez Ewą Barańską-Jamrozik.

W trakcie Balu ok. 22.00 z minirecitalem wystąpiła Paulina Bisztyga - Laureatka Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.

Po recitalu odbyła się aukcja charytatywna, na której zlicytowano:

1. Apokalipsa św. Jana, tłum. z greckiego Czesław Miłosz, Editions du Dialogue, Paryż 1984; (z ilustracjami Jana Lebensteina), nr 996 - dar Marszałka Wiesława Chrzanowskiego - nabyta za kwotę 2000 zł przez Wojciecha Sidocińskiego.
2. Serigrafia prof. Jerzego Nowosielskiego dar Fundacji Nowosielskiego i Andrzeja Starmacha - nabyta za kwotę 2000 zł przez Andrzeja Jakubika oraz druga serigrafia nabyta za kwotę 2500 zł przez Leszka Mikosa.
3. Słynna laska prof. Andrzeja Stelmachowskiego - dar Marszałka nabyta za kwotę 1000 zł przez Andrzeja Matusiewicza.
4. "Filozofia i wszechświat" ks. prof. Michała Hellera z dedykacja autora nabyta za 1000 zł przez Tomasza Barczyka, który następnie przekazał ją do ponownej licytacji - nabyta za 800 zł przez Leszka Mikosa.
5. "Baltazar" Sławomira Mrożka z autografem autora nabyta za kwotę 300 zł przez Wojciecha Ogonowskiego
6. Srebrny medal otrzymany od Jana Pawła II - dar ks. prof. Michała Hellera nabyty za kwotę 1000 zł przez Wojciecha Ogonowskiego
7. Nóż komandosa dar Generała Bronisława Kwiatkowskiego - nabyty za kwotę 1500 zł przez Pawła Brzozowskiego
8. Obraz ręcznie haftowany jedwabiem - prezent premiera Wietnamu dla Marszałka Senatu RP - dar Marszałka Bogdana Borusewicza nabyty za kwotę 1700 zł przez Wojciecha Ogonowskiego
9. Reprint "Zbiorów polskich" Edwarda Chwalewika z 1926 r. dar przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka nabyty przez Agnieszkę Porwisz za kwotę 200 zł.

W trakcie Balu tradycyjnie kwestował ks. Jan Majewski z polskiej parafii w Królewcu rozprowadzając kotyliony wykonane przez Annę Jadowską-Barczyk z krakowskiej ASP, za które uzyskał łącznie kwotę 3000 zł.

Całkowity dochód z aukcji i kwesty - kotylionów w wysokości 17.000 zł zostanie przeznaczony na pomoc Polakom ze Wschodu. Po raz dziesiąta celem pomocy będzie akcja "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu - Kraków 2009". W ramach akcji corocznie zapraszamy do Krakowa grupę 100 dzieci z Białorusi, Ukrainy i Królewca.

Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, Wawel, 21.02.2009