Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Są kolejne pieniądze na akcję Podarujmy Dzieciom Lato

Goście Małopolskiego Balu Sylwestrowego organizowanego w Pałacu Wielopolskich zgodnie z tradycją połączyli przyjemne z pożytecznym. W czasie noworocznej aukcji zebrali ponad 6 tysięcy złotych na organizację kolejnej, 12 już akcji Podarujmy Dzieciom Lato. - Zaprosimy 100 polskich dzieci z Królewca, z Wilna, z Białorusi, z Ukrainy po to, żeby zapewnić im promień słońca w królewskim Krakowie - powiedział Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, organizatora Balu.

**********

KOMUNIKAT
po XVI Małopolskim Balu Sylwestrowym
w Pałacu Wielopolskich

Tradycyjnie w salach Pałacu Wielopolskich odbył się XVI Charytatywny Małopolski Bal Sylwestrowy na powitanie Nowego Roku, zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, w trakcie którego podczas aukcji i kwesty zebrano 6100 zł.

Bal był szampańską zabawą i prestiżowym spotkaniem. Nowy 2010 Rok w Krakowskim Magistracie powitali przedstawiciele samorządu, nauki, kultury i życia gospodarczego.

W trakcie Balu wystąpiła z minirecitalem Paulina Bisztyga z Zespołem.

Podczas aukcji charytatywnej:

1. Dary Bogdana Borusewicza - Marszałka Senatu RP:
Album "Druga Rzeczpospolita wobec Polonii" wylicytował Pan Andrzej Izdebski za kwotę 1000 zł.
Album "20 lat Odrodzonego Senatu (1989-2009)" wylicytował Pan Tomasz Barczyk za kwotę 400 zł i ponownie przekazał do licytacji w której Pani Maria Cichoń-Szepczyńska wylicytowała 400 zł.
2. "Tango" Sławomira Mrożka podarowane przez Autora wraz autografem, wylicytował Pan Tomasz Barczyk za kwotę 450 zł.
3. "Wielebni" Sławomira Mrożka - Małopolanina Roku 2004 - podarowane przez Autora wraz autografem, wylicytował Pan Andrzej Izdebski za kwotę 250 zł.
4. "Uwagi osobiste" Sławomira Mrożka podarowane przez Autora wraz autografem, wylicytował Pan Jerzy Górnicki za kwotę 300 zł.
5. Książkę ks. prof. Michała Hellera - Małopolanina Roku 2008 - "Filozofia i Wszechświat" wraz z autografem Autora wylicytowała Pani Maria Walczycka za kwotę 250 zł.
6. Dary przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka
"Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986" Stanisława S. Nicieji wylicytował Pan Andrzej Izdebski za kwotę 350 zł.
"Wilno" Jerzego Remera reprint wydawnictwa międzywojennego wylicytował Pan Edmund Barczyk za 600 zł.

Dochód z aukcji w kwocie 4000 zł zostanie przeznaczony na organizację XII edycji Akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu - Kraków 2011". Po raz dwunasty w ramach Akcji tradycyjnie ugościmy latem w Krakowie grupę 100 dzieci polskich ze Wschodu - z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca.

W trakcie Balu odbyła się również tradycyjna kwesta, prowadzona przez Ks. Jana Majewskiego z Królewca, z której dochód w wysokości 2100 zł przekazany został polskiej parafii w Królewcu na działalność charytatywną.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 1 stycznia 2011 r.