Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Są kolejne pieniądze na pomoc dzieciom ze Wschodu

Za 4 tysiące złotych sprzedana została praca Jerzego Nowosielskiego podczas aukcji charytatywnej przeprowadzonej w trakcie zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski XV Charytatywnego Balu Sylwestrowego w Pałacu Wielopolskich.

W balu uczestniczyło ponad 100 osób. Z minirecitalem wystąpił Leszek Wójtowicz, bard Piwnicy pod Baranami. W sumie zebrano 11 200 zł. Wszystkie pieniądze przeznaczone będą na wakacje dla dzieci ze Wschodu w ramach akcji Podarujmy Dzieciom Lato.

**********

KOMUNIKAT
po XV Małopolskim Balu Sylwestrowym
w Pałacu Wielopolskich

Tradycyjnie w salach Pałacu Wielopolskich odbył się XV Charytatywny Małopolski Bal Sylwestrowy na powitanie Nowego Roku, zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, w trakcie którego podczas aukcji i kwesty zebrano 11.200 zł.

Bal był szampańską zabawą i prestiżowym spotkaniem, w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Nowy 2010 Rok w Krakowskim Magistracie powitali przedstawiciele Sejmu i Senatu, samorządu, nauki, kultury i życia gospodarczego.
W trakcie Balu wystąpił z minirecitalem Leszek Wójtowicz bard "Piwnicy pod Baranami", który następnie poprowadził aukcję charytatywną.

1. Serigrafię prof. Jerzego Nowosielskiego dar Fundacji Nowosielskiego i Andrzeja Starmacha wylicytowali Państwo Maria i Andrzej Jakubikowie za kwotę 4.000 zł.

2. Utwory Sławomira Mrożka podarowane przez Autora wraz autografem, wylicytowali:
"Słoń" - Pani Agnieszka Mrówczyńska za kwotę 500 zł.
"Emigranci" Państwo Anna i Wojciech Sikocińscy za kwotę 600 zł.
"Baltazar" Pan Tomasz Barczyk za kwotę 500 zł.

3. Dar przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka - reprint "Herbarz Rycerstwa W.X. Litewskiego" Ks. Wojciecha Wnuka Kojałowicza S.J z 1897 roku wylicytował Pan Wojciech Ogonowski za kwotę 1000 zł, a następnie przekazał do kolejnej licytacji. W kolejnej turze Pan Tomasz Barczyk wylicytował kwotę 1000 zł i tak jak poprzednik przekazał do ponownej licytacji - książkę ostatecznie nabył i otrzymał Pan Marian Sobociński za kwotę 500 zł.

Dochód z aukcji w kwocie 8.100 zł zostanie przeznaczony na organizację XI edycji Akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu - Kraków 2010". Po raz jedenasty w ramach Akcji tradycyjnie ugościmy latem w Krakowie grupę 100 dzieci polskich ze Wschodu - z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca.

W trakcie Balu odbyła się również tradycyjna kwesta, prowadzona przez Ks. Jerzego Steckiewicza wikariusza biskupiego oraz Ks. Jana Majewskiego z Królewca, z której dochód w wysokości 3100 zł przekazany został polskiej parafii w Królewcu na działalność charytatywną.

Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor SGiPM

Kraków, 1 stycznia 2010 r.