Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Nowe dotacje dla samorządów

W Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 3 listopada miała miejsce konferencja szkoleniona pn. "Nowe dotacje dla samorządów i organizacji pozarządowych. Mechanizmy finansowe: Norweski oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Są to środki przyznane dla Polski w kwocie ok. 550 mln euro w latach 2004-2009.

W trakcie Konferencji swoje wystąpienia wygłosili:

1. Kazimierz Barczyk- Przewodniczący SGiPM
2. Prof. Andrzej Gołaś- Senator RP, Prezydent Miasta Krakowa 1998-2002
3. Stanisław Zając- Wicemarszałek Sejmu RP III kadencji
4. Jon-Age Oyslebo - Radca - Minister Ambasady Królestwa Norwegii
5. Marian Mikołajski - Konsul Honorowy Królestwa Norwegii
6. Barbara Biesiadecka-Nosal - Ekspert Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie